Privacy & Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies waarmee algemene en niet-persoonlijke informatie wordt verzameld. Een cookie is een eenvoudig, zeer klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt verstuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via deze cookies kan worden voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan u en registreren geen persoonsgegevens als naam, e-mail, adres, telefoonnummer of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Verbergt u de cookie vermelding onderaan de pagina dan wordt een cookie met de naam viewed_cookie_policy gezet. Deze dient alleen om ervoor te zorgen dat de cookiemelding niet meer getoond wordt.

Adverteerders

Wij zijn niet de aanbieders van de horloges die u op deze site kunt vinden. Klikt u op Leuke Horloges.nl op een afbeelding van een horloge, tekstlink of banner die u buiten deze site leidt (naar bv. een horlogeshop), dan kan er er een affiliate cookie op uw computer worden geplaatst zodat kan worden geregistreerd dat u via onze site bent verwezen. Deze Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Wij werken samen met onder andere Tradetracker, Awin en Daisycon.

Bij de registratie van een transactie krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Analytische cookies

Op deze site draait Google Analytics waarmee wij bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. IP-adressen worden geanonimiseerd (IP-masking) en Google heeft geen toestemming gegevens te delen met derden. Er wordt geen persoonlijke informatie als naam, e-mailadres, adres etc. verkregen. U kunt zich in het algemeen voor Google Analytics afmelden, deze instellingen gelden dan – per computer – voor alle websites die u bezoekt.

Cookies verwijderen

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Diverse grote adverteerders bieden u de mogelijkheid op Your Online Choice om met één klik in te stellen dat zij geen cookies op uw computer mogen plaatsen. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt. Ook is het mogelijk via uw browser standaard cookies uit te zetten of een gratis adblocker te installeren waarmee u reclames en/of cookiegebruik kunt beperken. Het uitsluiten van functionele cookies (zoals een cookie dat de inhoud van een winkelwagentje bijhoudt) is af te raden, want hierdoor zullen echter veel sites – 90% van alle websites gebruikt cookies – en webwinkels niet meer goed werken. Een handig artikel hierover vindt u op de site van de Consumentenbond.

Inzagerecht

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. LeukeHorloges.nl verwerkt zelf echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij verkrijgen zijn voor ons niet tot individuele personen herleidbaar.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy gegevens aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook geregeld, om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacy regels.